VISION

”In today’s world, ideology has been replaced by struggle for identity.
The Other will increasingly become part of us in our multicultural society.”
– Dominique Moïsi in ‘The Geo Politics of Emotion’

Med Andre Øjne drives af
• Et stærkt ønske om et mere mangfoldigt og inkluderende Danmark
• En tro på, at identitet er en levende og bevægelig størrelse, som hele tiden står til forhandling

Vores målsætning er
• At formidle MED ANDRE ØJNE som et antiracistisk projekt og som effektivt mangfoldighedsværktøj.
• At give danske virksomheder mulighed for at udvide deres tværkulturelle forståelse.
• At forankre og formidle undervisningskonceptet i de danske folkeskoler.

Vi lægger vægt på
• At inspirere børn og voksne til at se mangfoldighed som en styrke og en ressource.
• At projektet planlægges og afvikles i tæt og respektfuldt samarbejde med alle samarbejdspartnere – i skolesammenhæng gælder det fx de involverede børn i lige så høj grad som deres forældre og lærere.

Der er lukket for kommentarer.